Published On: 9 december 2019

Productievoorwaardenreglement Exportwaardige Laad- en Losplaats versie 1.5 per 1-1-2020

Het College van Deskundigen van IKB Nederland heeft het productievoorwaardenreglement Exportwaardige Laad- en Losplaats versie 1.5 vastgesteld. Er is een besluit genomen waarbij het mogelijk is om indien de voedselveiligheid in gevaar komt, dit door IKB Nederland gemeld kan worden bij de bevoegde instanties.