Published On: 23 mei 2019

Dikbil runderen en het Beter Leven Keurmerk

In het reglement van het Beter Leven Keurmerk is het houden van vleesrunderen met een dikbil factor, met een hoge incidentie van keizersneden, zoals bijvoorbeeld Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont of kruisingen ervan, niet toegestaan.

Dit geld voor zowel rundvee bedrijven als varkensbedrijven. Ook varkensbedrijven die deelnemen aan het Beter Leven keurmerk moeten de runderen uiterlijk 1-1-2020 van hun bedrijf verwijderd hebben. De sanctie die hieraan vast zit is uitsluiting van het Beter Leven keurmerk voor 12 maanden, als niet is voldaan aan dit artikel. Het is dus belangrijk dat u hieraan voldoet voor het einde van dit jaar.