Published On: 23 mei 2019

Situatie vogelgriep België

De Belgische Boerenbond heeft gemeld dat op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone tussen Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hoge uitval is vastgesteld. Op een aantal van deze bedrijven is de laag pathogene, niet bestrijdingsplichtige, vogelgriep H3N1 vastgesteld. Hoewel de verspreiding van het laag pathogene H3 virus minder snel lijkt te gaan, neemt het aantal besmette bedrijven nog steeds toe. Thans staat de teller al op 38 bedrijven (17 vleesvermeerderingsbedrijven, 19 legbedrijven, 3 kalkoenbedrijven en 2 vleeskuikenbedrijven).