Published On: 23 februari 2022

Einde overgangstermijn transportafstand reglement Beter Leven Runderen 2 sterren

In de BLk criteria Runderen, criterium T03, is opgenomen dat indien de afstand van het geboorteadres naar het afmestadres langer is dan 850 km de runderen éénmalig, tijdelijk op een (gecertificeerd) opvang-vleesveebedrijf mogen verblijven voor minimaal 21 dagen.

De Dierenbescherming heeft in mei 2021 besloten dat het criterium T03 niet meer van kracht is en dus geschrapt wordt uit de BLk criteria Runderen. Voor dit aanvullend besluit werd een overgangstermijn van 12 maanden toegepast. Dit betekent dat 12 maanden na ingang van dit aanvullend besluit deze maatregel in werking treedt (dus per 27-05-2022). Dit houdt in dat transport van runderen na 27-05-2022 alleen direct van geboorteadres naar afmestadres mag plaatsvinden. Hierbij geldt een maximale transportafstand van maximaal 8 uur oftewel 500 km bij kalveren tot een leeftijd van 5 maanden. En maximaal 10 uur oftewel 625 km bij kalveren/runderen vanaf een leeftijd van 5 maanden.