Published On: 23 februari 2022

Varkensbedrijven met een dierdagdosering in het actieniveau (rood)

Binnenkort ontvangen alle varkenshouders die 1, 2, of 3 jaar met hun DDD in het actieniveau zitten een brief van Producert. Hierin worden de acties aangegeven die uiterlijk voor 1-4-2022 uitgevoerd moeten worden. Indien uw bedrijf in één of meerdere categorieën te hoog zit ontvangt u hiervan een brief.

De volgende acties worden daarin beschreven:

  • De bedrijven die alleen over 2021 een te hoge DDD hebben, dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts.
  • De bedrijven die over zowel 2020 als 2021 een te hoge DDD hebben dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan actie niveau adviesteam” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts en een externe bedrijfsadviseur. Samen vormen die het adviesteam. In dit plan worden ook de datums van de verslagen van de twee volgende bijeenkomsten met het adviesteam vermeld. Het eerste verslag dient uiterlijk voor 1 april 2022 geüpload te zijn.
  • De bedrijven die over zowel 2019, 2020 als 2021 een te hoge DDD hebben dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan actieniveau expertteam” op te stellen met een onafhankelijke procesbegeleider uit het BAS-register, Werkveld Varkenshouderij, een varkensdierenarts, en een externe bedrijfsadviseur bij voorkeur een voervoorlichter. In dit plan worden ook de datums van de verslagen van de twee volgende bijeenkomsten met het expertteam vermeld. Het eerste verslag dient uiterlijk voor 1 april 2022 geüpload te zijn.

In uw portaal op www.ikbnederland.nl kunt u al zien of de DDD in 2019, 2020 of 2021 te hoog was op uw bedrijf.