Published On: 14 juli 2022

GLOBALG.A.P. gaat stoppen met het keurmerk voor de varkenshouderij

GLOBALG.A.P. heeft onlangs bekend gemaakt om te gaan stoppen met het schema voor de varkenshouderij. GLOBALG.A.P. geeft aan dat het hen niet gelukt is om een wereldwijd systeem te worden. Het is ze dus niet gelukt om andere landen geïnteresseerd te krijgen voor GLOBALG.A.P. in de varkenshouderij omdat ieder land zijn eigen kwaliteitssysteem heeft. Kort samengevat, in Nederland is het schema GLOBALG.A.P. op kleine schaal gebruikt en stoppen er steeds meer deelnemers met GLOBALG.A.P.. Terwijl men in landen zoals Duitsland, Denemarken en België nooit de meerwaarde van GLOBALG.A.P. heeft ingezien.

Ons basis kwaliteitssysteem, IKB Nederland Varkens, heeft op alle onderdelen de kwaliteit hoog in het vaandel staan. Belangrijke zaken zoals dierengezondheid, dierenwelzijn, en voedselveiligheid zijn gedekt in de reglementen van IKB Nederland Varkens. De inspectie en certificering wordt door Producert uitgevoerd onder accreditatie van de norm NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065 en voldoet aan de voorwaarden van Ketenborging.

IKB Nederland biedt GLOBALG.A.P. enkel aan als aanvullende module. Dit houdt in dat u alleen geïnspecteerd wordt en kosten maakt als u de module GLOBALG.A.P. bij ons afneemt. U zit daarmee altijd zelf aan het roer, en u bepaald wat u aanvullend wil laten certificeren. Dit in tegenstelling tot IKB Varken (KIWA) waar klanten verplicht moeten deelnemen aan GLOBALG.A.P., Holland Varken enz. De deelnemers betalen daar dus aan mee, ook als ze er geen voordeel mee kunnen behalen bij de verkoop. Dat IKB Nederland Varkens met de modulaire opbouw steeds het juiste systeem is wordt nu weer aangetoond. Als u bij IKB Nederland niet meedoet aan GLOBALG.A.P. betaald u ook niet mee aan de kosten. Tot eind 2023 kunnen varkenshouders zich laten certificeren voor GLOBALG.A.P.. Wij verwachten echter dat door het bericht van GLOBALG.A.P. de afname van deelnemers in een stroomversnelling komt, en dat varkenshouders zich in 2023 niet meer laten certificeren voor GLOBALG.A.P.. Eind 2022 zal er meer duidelijkheid zijn of, en welke slachterijen, maar ook welke varkenshouders er nog verder willen met GLOBALG.A.P.. De verwachting is dat bij een afnemend aantal deelnemers de kosten voor GLOBALG.A.P. bij een inspectie vanaf volgend jaar fors toenemen.