Published On: 21 juli 2022

Wat is de taak van Producert

Producert voert als Certificerende Instelling de inspectie en certificering uit op varkens- en rundveebedrijven voor IKB Nederland, het Beter Leven keurmerk, Q&S, Holland Varken, bronwater, etc. Producert is onafhankelijk van IKB Nederland en is door de raad van Accreditatie geaccrediteerd volgens de norm NEN ISO 17065 en NEN ISO 17020.