Published On: 21 juli 2022

Wat is de taak van IKB Nederland

IKB Nederland ontwikkeld en beheert keurmerken voor u als varkenshouder, rundveehouder, paardenhouder, dierentransporteur en dierenarts. Door specifieke kennis in deze sectoren is IKB Nederland steeds in staat om nieuwe keurmerken te ontwikkelen.

Doordat wij denken vanuit onze klant zijn de keurmerken van IKB Nederland zo praktisch mogelijk ingericht. Op onderdelen die worden gecontroleerd laat u als veehouder met het certificaat zien dat u voldoet aan het reglement, en aan een aantal wettelijke vereisten. Andere controle punten zijn bovenwettelijk en kunnen na goedkeuring van het College van Deskundige eveneens worden opgenomen in de reglementen. De keurmerken van IKB Nederland zijn altijd het basis keurmerk waarna een keuze gemaakt kan worden om ook een aanvullende modules te laten inspecteren en certificeren zoals bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk (BLK), Qualität und Sicherheit(Q&S) of Global GAP. Overleg altijd met uw afnemer welk keurmerk deze echt nodig heeft.