IKB Nederland is een onderneming met het hart in de dierhouderij. De registratie en het beheer van  kwaliteitssystemen voor alle diersoorten is in  de hele dierhouderij op een professionele manier in IKB Nederland georganiseerd. Zo beheert en ontwikkeld IKB Nederland systemen voor runderen, konijnen, varkens, schapen en geiten. Steeds meer nieuwe belangenpartijen van dieren melden zich aan bij IKB Nederland om een sluitende borging te hebben voor registratie en keurmerken.

De keurmerken van IKB Nederland zijn er voor de totale dierhouderij in Nederland. Ook buitenlandse dierhouderij bedrijven weten ons te vinden doordat onze goedwerkende systemen ontwikkeld zijn om ook internationaal uit te voeren. We werken met specialistische opgeleide medewerkers welke kennis en affiniteit hebben met dieren en de houderij. Op deze manier maken we samen iedere opdracht tot een succes.

IKB Nederland heeft de verantwoording op zich genomen om ook voor paardenhouders en dierenartsen de registratie van het melden van:  wel / niet geschikt voor slacht voor menselijke consumptie van paarden op zich te nemen. IKB Nederland heeft veel ervaring in de dierhouderij en zorgt dat voor u als klant deze registratie op een kwalitatief goed niveau wordt uitgevoerd met de nieuwste technieken van Microsoft.

Onder andere het Ministerie van Economische zaken heeft bij IKB Nederland het verzoek neergelegd om databanken te ontwikkelen voor meerdere diersoorten. IKB Nederland heeft dit verzoek onpartijdig en onafhankelijk van andere partijen opgepakt, zonder de financiële steun van andere partijen in de keten. IKB Nederland werkt met NEN ISO 9001: 2015, NEN ISO 17025 en NEN ISO 17065. Op deze wijze borgt IKB Nederland dat er een onafhankelijke en onpartijdige registratie plaats vind van de gegevens eigenaren, houders van dieren en dierenartsen.