Published On: 15 maart 2019

Interviews IKB Nederland door NVWA

IKB Nederland is continu bezig om de kwaliteit van haar systemen te verbeteren. Zo is IKB Nederland Varkens erkend in het kader van de Gidsen Goede Praktijken en de hygiënecode door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV). Om met de borging van de voedselveiligheid en -integriteit een nog betere plaats in te nemen wordt de regeling nu ook beoordeeld door de NVWA.  Hierdoor toont IKB Nederland aan dat ze voldoet aan de wet en regelgeving. Hiervoor zal de NVWA de komende weken een aantal varkenshouders benaderen voor een interview over de werking van het systeem in de praktijk. Dit is uitdrukkelijk geen inspectie en ze zullen niet uw stal ingaan. Er kan wel gevraagd worden naar hoe u de administratie voor IKB Nederland heeft uitgevoerd. Voor dit interview zal een afspraak met u gemaakt worden. Wij verzoeken u om hier aan mee te werken. Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.