Published On: 15 maart 2019

I&R Geit en Schaap

U als IKB Nederland deelnemer kunt gebruik maken van de module I&R voor de diersoorten Schaap en Geit. Hiermee kunt u als schapen of geitenhouder uw dieren identificeren en registreren. Mocht er op uw bedrijf een lam geboren worden bijvoorbeeld, kunt u deze melden in uw account middels een geboortemelding:

In het overzicht “mijn dieren” ziet u al uw dieren op een rij. U kunt meteen zien of het om een mannelijk of vrouwelijk dier gaat en welk werknummer en neknummer deze heeft, ook kunt u via de zoekbalk snel en makkelijk een dier zoeken.