Published On: 20 juni 2023

Invoer naam vervoerder en kenteken bij I&R varkens

U dient als varkenshouder altijd de naam van de vervoerder, en het kenteken van het transportmiddel vast te leggen in uw I&R meldingen. Veel varkenshouders doen dit bij de kentekens keurig. Bij een aantal ontbreekt de naam van de vervoerder wat voor extra handwerk zorgt bij de inspectie en certificering. Indien u dit bij de aan- en afvoer invuld wordt deze informatie geheel geautomatiseerd verwerkt in de voorbereiding van een inspectie.