Published On: 20 juni 2023

Tijdig melden van transporten van varkens bespaart kosten

Voor het te laat melden van aan- en afvoer van varkens brengt de NVWA boetes in rekening. Deze lopen op tot €1500 euro per UBN. Dit blijkt uit recente berichten van de NVWA. Dit had kunnen worden voorkomen door direct de melding te doen in het I&R systeem van IKB Nederland.