Published On: 20 juni 2023

I&R bij IKB Nederland voor varkens- en rundveehouders

Iedere klant van IKB Nederland kan zonder extra kosten gebruik maken van het I&R systeem in het portaal. Dit in tegenstelling tot andere systemen waar je steeds extra betaald. De voordelen zijn daarmee vaak meer dan honderden euro’s.