Published On: 10 maart 2023

Let op: tijdig nemen van bloedmonsters voor Salmonella

Voor het nemen van bloedmonsters voor de monitoring van Salmonella is het belangrijk dat u deze tijdig laat nemen bij uw varkens. Door recente wijzigingen in de Qualiproof databank voor QS is het noodzakelijk dat alle uitslagen in Qualiproof zijn verwerkt voor het einde van de erkenningsperiode (EP). In de praktijk betekend dit dat u een maand voor het einde van een EP 12 bloedmonsters bij het laboratorium heeft ingeleverd.

Indien de uitslag na het begin van een nieuwe periode in de Qualiproof databank wordt geregistreerd zal er pas een categorie bepaald worden op het moment dat alles is verwerkt in Qualiproof. Tussen datum monstername en registratie in Qualiproof kan 2-4 weken zitten. In deze periode worden o.a. uw monsters door de dierenarts of slachterij verstuurd naar een laboratorium. Het onderzoek moet worden uitgevoerd, de data moet wordne verstuurd, de berekeningen moeten worden gedaan in de DGBase en daarna een check op de registratie bij Qualiproof. Ook indien een slachterij 2 bloedjes per levering neemt dient deze periode in acht genomen te worden. U als varkenshouder bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

In het onderstaande schema is per periode de uiterlijke datum voor bloedmonstername vermeld waardoor problemen voorkomen kunnen worden.