Published On: 10 februari 2023

Zelfcontrole niet toegestane stoffen op varkensbedrijven.

Voor de zelfcontrole (controle op niet toegestane stoffen) bezoekt een monsternemer van Producert  onaangekondigd een selectie van bedrijven. Om aan de voorwaarde van de zelfcontrole te voldoen dient u de monsternemer altijd toegang te geven tot uw bedrijf. Jaarlijks wordt gewerkt volgens een controle plan waarin extern is bepaald op welke stoffen het onderzoek wordt uitgevoerd en hoeveel en welke monsters moeten worden genomen voor het zelfcontrole plan van IKB Nederland Varkens. Door ieder kwartaal onderzoek te doen bij een aantal van de IKB Nederland Varkens deelnemers voldoen deze aan deze  wettelijke verplichting. Door het onafhankelijk kiezen van bedrijven voor controle is dit een goede afspiegeling van de deelnemers in Nederland. Hierdoor kan met een relatief kleine bijdrage worden voldaan voor alle deelnemers van IKB Nederland.

Indien er wel te hoge waardes worden vastgesteld volgt een vervolg onderzoek. Triskelion is erkend voor het uitvoeren van de laboratorium onderzoeken. Als ondergrens zijn er MRL waardes waarop de beoordeling wordt gedaan door het laboratorium. (www.triskelion.nl)