Published On: 17 december 2021

Reglementen en productievoorwaarden van IKB Nederland

Per 01-01-2022 gelden er nieuwe versies van de reglementen en productievoorwaarden, hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen vermeld:

IKB Nederland Varkens en QS versie 13.0

– Commercieel binnenlands transport voor aanvoer op het bedrijf, en afvoer vanaf het bedrijf, van biggen, varkens en zeugen dient uitsluitend te worden uitgevoerd door een erkende transporteur. Het kwaliteitssysteem van de erkende transporteur dient opgenomen te zijn in het register van IKB Nederland.

– Het gebruik van Colistine dient te worden besproken in het advies- en expertteam en dient te zijn opgenomen in het plan van aanpak bij een dierdagdosering van 2 of meer jaren in actieniveau.

– In het bezoekverslag dient door de dierenarts een verklaring te worden vastgelegd dat er op dat moment geen klinische verschijnselen aanwezig zijn, veroorzaakt door dierziekten, welke zijn opgenomen op de OIE-lijst. PRRS is uitgezonderd.

Gecertificeerd Dierenarts Nederland versie 2.0

– Bij een tweede, derde of vierde achtereenvolgend jaar met een dierdagdosering in actieniveau dient er voor 1 april een advies- / expertteam te worden samengesteld waarmee de oorzaak en aanpak besproken wordt. Een verslag hiervan moet worden vastgelegd en zijn geüpload achter de inlog van IKB Nederland.

– In het bezoekverslag dient door de dierenarts een verklaring te worden vastgelegd dat er op dat moment geen klinische verschijnselen aanwezig zijn, veroorzaakt door dierziekten, welke zijn opgenomen op de OIE-lijst. PRRS is uitgezonderd.

IKB Nederland Paard versie 2.7

– In de paardenbox of groepshok met pony’s of paarden is minimaal 1 object als afleiding/speelmateriaal beschikbaar.

– In de paardenbox of groepshok dient het daglicht of kunstlicht overdag minimaal 40 lux te hebben op oogniveau van het paard.

– Een trainings- of stapmolen dient te zijn voorzien van een CE markering en een gebruikershandleiding.

– Er dient een digitale relatie (digitale koppeling) aanwezig te zijn op het dierplatform tussen de dierenarts en de paardenhouder waardoor documenten uitgewisseld kunnen worden.

– Ieder deelnemend bedrijf dient ontvangen klachten over het product te registreren.

In de overige reglementen van IKB Nederland zijn geen wijzigingen doorgevoerd.