Published On: 17 december 2021

Zelfcontrole verboden stoffen

Veehouders die dieren voor voedselproductie produceren moeten voldoen aan EU verordeningen voor de zelfcontrole verboden stoffen. Het is voor de sectoren belangrijk dat er geen verboden stoffen in het vlees komen. Om hiervoor een borging op te zetten, zijn er in meerdere sectoren controle systemen. Voor de rundveesector is dit nog niet ingericht en is er een nieuwe stichting bezig met de inrichting voor alle slachtrunderen uit vleesvee of uitstoot van melkvee, namelijk RundNL. IKB Nederland Runderen staat hier positief tegenover en stelt zich open om bij een formeel verzoek te beoordelen om deelname aan de zelfcontrole verboden stoffen op te nemen in het reglement van IKB Nederland Runderen. We houden u op de hoogte als hierin ontwikkelingen zijn. Voor varkens heeft IKB Nederland een eigen monitoringsysteem opgezet met monstername van voer, water en urine, waarbij de analyse van de monsters plaatsvindt door een geaccrediteerd laboratorium.