Published On: 18 februari 2021

Varkensbedrijven met een dierdagdosering in het actieniveau (rood)

Binnenkort ontvangen alle varkenshouders die 1 of 2 jaar met hun DDD in het actieniveau zitten een brief van Producert. Hierin worden de acties aangegeven die uiterlijk voor 1-4-2021 uitgevoerd moeten worden. Indien uw bedrijf in één of meerdere categorieën te hoog zit ontvangt u hiervan een brief.

De volgende acties worden daarin beschreven:

  • De bedrijven die over 2020 een te hoge DDD hebben, dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts, evenals in voorgaande jaren.
  • De bedrijven die over zowel 2019 als 2020 een te hoge DDD hebben dienen een “aanvullend bedrijfsgezondheidsplan actie niveau” op te stellen met hun bedrijfseigen dierenarts en een bedrijfsadviseur. Samen vormen die het adviesteam. In dit plan worden ook de datums van de verslagen van de twee volgende bijeenkomsten met het adviesteam vermeld.

In uw portaal op www.ikbnederland.nl kunt u al zien of de DDD in 2019 of 2020 te hoog was op uw bedrijf.