Published On: 23 oktober 2020

Zelfcontrole verboden stoffen bij hobbyhouders

Iedere locatie waar varkens verblijven, moet deelnemen aan de zelfcontrole verboden stoffen volgens het IKB Nederland varkens reglement. Hobbyhouders worden regelmatig door de NVWA bezocht en gecontroleerd of zij deel nemen aan een zelfcontrole systeem. Steeds meer hobby houders met enkele varkens melden zich bij IKB Nederland voor deelname aan de module zelfcontrole verboden stoffen van IKB Nederland. Het opsporen van verboden stoffen is voor alle partijen belangrijk. Middels een steekproef worden de bedrijven bemonstert op water, voer en urine.