Keurmerken & Modules IKB Antibiotica verantwoording en registratie

Tegenwoordig is iedereen zich bewust dat langdurig antibioticagebruik bacteriën ongevoelig kan maken voor middelen. De overheid wil dat antibiotica met mate wordt gebruikt en alleen wanneer dat echt nodig is. De deelnemers aan IKB Nederland hebben hierin al forse stappen gezet en doen alles om dit te verlagen. Zo is er een “positieve lijst antibiotica”. Alleen antibiotica die hierin zijn opgenomen mogen worden gebruikt. De dierenarts moet hieruit een keuze maken. Aanvullend daarop is er een ruime wachttijd tussen laatste behandeling en het leveren van een dier voor de slacht. De dierenarts registreert iedere levering van een medicijn in de databank van IKB Nederland. IKB Nederland is hiervoor aangewezen door het RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/registreren-antibioticagebruik).

IKB Nederland controleert of deelnemers voldoen aan de regeling diergeneesmiddelen op dit onderdeel. De resultaten uit de databank worden omgezet naar een dierdagdosering. Met dit getal kan een houder van varkens zijn eigen antibiotica gebruik matchen met andere. Bij een hoog gebruik zijn er in IKB Nederland regels opgenomen wat de varkenshouder moet doen, samen met zijn dierenarts en eventuele adviseurs en experts om het gebruik te verlagen.

Keurmerken & Modules IKB Antibiotica verantwoording en registratie

Tegenwoordig is iedereen zich bewust dat langdurig antibioticagebruik bacteriën ongevoelig kan maken voor middelen. De overheid wil dat antibiotica met mate wordt gebruikt en alleen wanneer dat echt nodig is. De deelnemers aan IKB Nederland hebben hierin al forse stappen gezet en doen alles om dit te verlagen. Zo is er een “positieve lijst antibiotica”. Alleen antibiotica die hierin zijn opgenomen mogen worden gebruikt. De dierenarts moet hieruit een keuze maken. Aanvullend daarop is er een ruime wachttijd tussen laatste behandeling en het leveren van een dier voor de slacht. De dierenarts registreert iedere levering van een medicijn in de databank van IKB Nederland. IKB Nederland is hiervoor aangewezen door het RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/registreren-antibioticagebruik).

IKB Nederland controleert of deelnemers voldoen aan de regeling diergeneesmiddelen op dit onderdeel. De resultaten uit de databank worden omgezet naar een dierdagdosering. Met dit getal kan een houder van varkens zijn eigen antibiotica gebruik matchen met andere. Bij een hoog gebruik zijn er in IKB Nederland regels opgenomen wat de varkenshouder moet doen, samen met zijn dierenarts en eventuele adviseurs en experts om het gebruik te verlagen.

Keurmerken & Modules IKB Antibiotica verantwoording en registratie

Tegenwoordig is iedereen zich bewust dat langdurig antibioticagebruik bacteriën ongevoelig kan maken voor middelen. De overheid wil dat antibiotica met mate wordt gebruikt en alleen wanneer dat echt nodig is. De deelnemers aan IKB Nederland hebben hierin al forse stappen gezet en doen alles om dit te verlagen. Zo is er een “positieve lijst antibiotica”. Alleen antibiotica die hierin zijn opgenomen mogen worden gebruikt. De dierenarts moet hieruit een keuze maken. Aanvullend daarop is er een ruime wachttijd tussen laatste behandeling en het leveren van een dier voor de slacht. De dierenarts registreert iedere levering van een medicijn in de databank van IKB Nederland. IKB Nederland is hiervoor aangewezen door het RVO (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/dierenwelzijn/registreren-antibioticagebruik).

IKB Nederland controleert of deelnemers voldoen aan de regeling diergeneesmiddelen op dit onderdeel. De resultaten uit de databank worden omgezet naar een dierdagdosering. Met dit getal kan een houder van varkens zijn eigen antibiotica gebruik matchen met andere. Bij een hoog gebruik zijn er in IKB Nederland regels opgenomen wat de varkenshouder moet doen, samen met zijn dierenarts en eventuele adviseurs en experts om het gebruik te verlagen.