Keurmerken & Modules Zelfcontrole op verboden stoffen IKB Nederland

Ieder bedrijf dat dieren produceert voor het voedselproces moet voldoen aan de zelfcontrole volgens de EU-Richtlijn 96/23. De deelnemers aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen hier automatisch aan. IKB Nederland heeft een controle plan ingediend bij de NVWA en heeft hiervoor de goedkeuring ontvangen. Het plan is opgezet door specialisten van IKB Nederland en Ducares (www.ducares.nl). Jaarlijks worden onaangekondigd monsters van voer, water en urine genomen op een selectie van bedrijven. Welk type onderzoek op welk monster wordt genomen is niet bekend bij deelnemers. Positieve uitslagen worden direct voorgemeld aan de NVWA die hierop zelfstandig een beslissing neemt welke gevolgen dit heeft voor het bedrijf en de aanwezige dieren.

Het laboratorium van Ducares heeft veel kennis op het gebied van contaminanten en residuen van niet toegestane stoffen in dieren en voedingsmiddelen. RIKILT heeft als onafhankelijke de beoordeling gedaan op het volledige plan. Vanaf 01-01-2019 is RIKILT een samenwerking aangegaan met NVWA-LAB en is nu Wageningen Food Safety Research geworden. Meer informatie hierover vind u op https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-safety-research/Over-Wageningen-Food-Safety-Research-4.htm

Alle varkenshouderij bedrijven die deelnemen aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen aan de zelfcontrole op verboden stoffen.

Keurmerken & Modules Zelfcontrole op verboden stoffen IKB Nederland

Ieder bedrijf dat dieren produceert voor het voedselproces moet voldoen aan de zelfcontrole volgens de EU-Richtlijn 96/23. De deelnemers aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen hier automatisch aan. IKB Nederland heeft een controle plan ingediend bij de NVWA en heeft hiervoor de goedkeuring ontvangen. Het plan is opgezet door specialisten van IKB Nederland en Ducares (www.ducares.nl). Jaarlijks worden onaangekondigd monsters van voer, water en urine genomen op een selectie van bedrijven. Welk type onderzoek op welk monster wordt genomen is niet bekend bij deelnemers. Positieve uitslagen worden direct voorgemeld aan de NVWA die hierop zelfstandig een beslissing neemt welke gevolgen dit heeft voor het bedrijf en de aanwezige dieren.

Het laboratorium van Ducares heeft veel kennis op het gebied van contaminanten en residuen van niet toegestane stoffen in dieren en voedingsmiddelen. RIKILT heeft als onafhankelijke de beoordeling gedaan op het volledige plan. Vanaf 01-01-2019 is RIKILT een samenwerking aangegaan met NVWA-LAB en is nu Wageningen Food Safety Research geworden. Meer informatie hierover vind u op https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-safety-research/Over-Wageningen-Food-Safety-Research-4.htm

Alle varkenshouderij bedrijven die deelnemen aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen aan de zelfcontrole op verboden stoffen.

Keurmerken & Modules Zelfcontrole op verboden stoffen IKB Nederland

Ieder bedrijf dat dieren produceert voor het voedselproces moet voldoen aan de zelfcontrole volgens de EU-Richtlijn 96/23. De deelnemers aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen hier automatisch aan. IKB Nederland heeft een controle plan ingediend bij de NVWA en heeft hiervoor de goedkeuring ontvangen. Het plan is opgezet door specialisten van IKB Nederland en Ducares (www.ducares.nl). Jaarlijks worden onaangekondigd monsters van voer, water en urine genomen op een selectie van bedrijven. Welk type onderzoek op welk monster wordt genomen is niet bekend bij deelnemers. Positieve uitslagen worden direct voorgemeld aan de NVWA die hierop zelfstandig een beslissing neemt welke gevolgen dit heeft voor het bedrijf en de aanwezige dieren.

Het laboratorium van Ducares heeft veel kennis op het gebied van contaminanten en residuen van niet toegestane stoffen in dieren en voedingsmiddelen. RIKILT heeft als onafhankelijke de beoordeling gedaan op het volledige plan. Vanaf 01-01-2019 is RIKILT een samenwerking aangegaan met NVWA-LAB en is nu Wageningen Food Safety Research geworden. Meer informatie hierover vind u op https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-safety-research/Over-Wageningen-Food-Safety-Research-4.htm

Alle varkenshouderij bedrijven die deelnemen aan het keurmerk IKB Nederland Varkens voldoen aan de zelfcontrole op verboden stoffen.